علوم

 

آب وھوا

 

 

 

 

اهداف کلی درس

 

 

:

 

 

-

 

آشنایی فراگیران با هوا و فواید آن برای موجودات زنده ( انسان و حیوان و

... )

 

 

اهداف جزیی درس

 

:

 

 

(

 

١- بتواند تصویر عنوانی را مشاهده و در مورد آن بحث و گفت و گو کند . (صفحه

66

 

 

٢

 

-

از طریق مشاهده ی تصاویر به وجود هوا پی ببرد و در مورد آن بحث کند و مثال هایی غیر از

 

 

(

 

کتاب بگوید . (صفحه

67

 

 

٣

 

-

با مشاهده تصاویر کتاب به کاربرد هوا در زندگی انسان پی ببرد و مثال هایی غیر از کتاب بگوید

 

 

(

 

. (صفحه

68

(

 

 

۴- در مورد آلودگی هوا احساس مسئولیت کند و به دیگران نیز هشدار بدهد . (صفحه

69

 

 

مقدمات

 

(آماده سازی) :

 

 

آوردن وسایل مورد نیاز به کلاس مثل بادکنک ، بادبزن ، نایلون

 

نقش معلم

 

:

 

 

گروه بندی دانش آموزان بررسی فضای مورد نیاز ، آماده کردن وسایل مورد نیاز

 

نقشه راه

 

( ارایه درس ) :

 

 

سلام و احوال پرسی

 

حضور و غیاب و

...

 

 

ایجاد انگیزه

 

:

 

 

آوردن یک بادکنک بزرگ که پر از هوا باشد و به سمت بچه ها گرفته و هوای آن را خالی کنیم یا وارد شدن

 

معلم با میله ی حباب درست کنی و حباب ها را پخش کردن روی دانش آموزان و بحث در مورد این که چه

 

چیزی است که باعث این کار می شود

 

 

.

 

 

ارزش یابی تشخیصی

 

:

پرسش و پاسخ از تم قبلی 9

 

(

 

تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی تصاویر با دوستان خود و معلم گفت و گو می کند . (صفحه

66

 

 

با بادبزن و بادکنک هایی که از قبل به آن ها گفته شده بود بیاورند در گروه جابه جا می کنند و شروع به

 

بادزدن و باد کردن بادکنک خود می کنند

 

 

.

 

 

با مشاهده تصاویر کتاب فایده های هوا برای زندگی انسان را نام می برد و مثال هایی غیر از کتاب نیز می

 

زند و در مورد آن ها برای اعضای گروه و معلم بحث و گفت و گو می کنند

 

 

.

 

 

ایستگاه فکر

 

: آیا هوا به جانوران کمک می کند ؟

 

 

به فرگیران یک دقیقه فرصت داده می شود و از آن ها می خواهیم که چشم های خود را بسته و فکر کنند

 

که هوا چگونه به جانوران کمک می کند و پس از اتمام وقت در مورد فکرهایشان با هم صحبت کنند و

 

نماینده ی هر گروه برای کل کلاس با نظارت معلم بیان کند

 

 

.

 

 

علم و زندگی

 

: آیا می دانید جارو برقی چه طور کار می کند ؟

 

 

امروز که به خانه می روند با دقت نگاه کنند و حتی کمی با جارو برقی کمک مادر خود کنند و با این کار از

 

نزدیک کار کردن با جارو برقی را ببینند و سپس نتیجه ی خود را در کلاس به اعضای گروهش بگوید

 

 

.

 

 

با مشاهده تصاویر کتاب درباره ی علل آلودگی هوا و ضررهای آن و راه های مبارزه با آن را بحث و گفت و

 

گو کند

 

 

.

 

 

هشدار

 

: بعضی بیماری ها از راه هوا منتقل می شود .

در مورد بیماری هایی که از راه هوای آلوده انتقال پیدا

می کند توضیحاتی داده می شود بازی را نیز انجام داده و در مورد این که چه اتفاقی می افتد و نتیجه ی آن

 

گفت و گو کنند

 

 

 

.

 

 

نکته ایمنی

 

:

 

 

آن چه باعث آلودگی هوا می شود مثل آتش روشن کردن با مواد زائد و کاغذ های باطله و

 

...

را به هیچ

عنوان انجام ندهند

 

 

 

.

 

 

ارزش یابی کیفی

 

:

 

 

پرسش و پاسخ

 

استفاده از چک لیست آزمون عملکردی برای بعضی از صفحات مانند صفحه

67

 

 

تعیین تکلیف

 

:

 

 

یک برگه را به دو قسمت کن و یک طرف آن نقاشی یک هوای آلوده و یک طرف آن نقاشی یک هوای تمیز

 

را بکشید و یا چیزهایی که باعث آلودگی هوا می شود را نقاشی کنید

 

.

در مورد چند بیماری که از راه هوای

آلوده انتقال پیدا می کند ، تحقیق کنید

 

 

 

.

 

 

اهداف کلی درس

 

:

 

 

-

 

آشنایی فراگیران با هوا و فواید آن برای موجودات زنده ( انسان و حیوان و

... )

 

 

اهداف جزیی درس

 

:

 

 

(

 

١- بتواند تصویر عنوانی را مشاهده و در مورد آن بحث و گفت و گو کند . (صفحه

66

 

 

٢

 

-

از طریق مشاهده ی تصاویر به وجود هوا پی ببرد و در مورد آن بحث کند و مثال هایی غیر از

 

 

(

 

کتاب بگوید . (صفحه

67

 

 

٣

 

-

با مشاهده تصاویر کتاب به کاربرد هوا در زندگی انسان پی ببرد و مثال هایی غیر از کتاب بگوید

 

 

(

 

. (صفحه

68

(

 

 

۴- در مورد آلودگی هوا احساس مسئولیت کند و به دیگران نیز هشدار بدهد . (صفحه

69

 

 

مقدمات

 

(آماده سازی) :

 

 

آوردن وسایل مورد نیاز به کلاس مثل بادکنک ، بادبزن ، نایلون

 

نقش معلم

 

:

 

 

گروه بندی دانش آموزان بررسی فضای مورد نیاز ، آماده کردن وسایل مورد نیاز

 

نقشه راه

 

(

/ 1 نظر / 315 بازدید
تبادل لینک رایگان

تبادل لینک با همه سایت ها بصورت رایگان - زود بدو بیا لینکتو ثبت کن فقط 30 ثانیه طول میکشه