طرح درس علوم

«بنام خدا»

طـرح درس علـوم

تم 9  (زمین خانه ی خاکی ما)           پایه اول

هدف کلی:

آشنایی فراگیران با خاک

اهداف جزئی:

1)  فراگیر خاک را مشاهده کرده و به ارزش خاک برای جانوران و گیاهان پی می برد.

2)  محل هایی که خاک در آن جا وجود دارد بیان می کند و به گوناگونی خاک ها پی می برد.

3)  انواع خاک را مشاهده کرده و آن ها را یکدیگر مقایسه می کند.

4)  بعد از مشاهده ی انواع خاک ها آن ها را از چند جهت طبقه بندی می کند.

5)  میزان نفوذ پذیری خاک ها را مقایسه و نتیجه را مشاهده می کند.

6)  به فواید خاک پی برده و موارد استفاده از خاک را را ذکر مثال بیان می کند.

7)  مواد ایمنی و بهداشتی را هنگام استفاده از خاک رعایت می کند.

8)  به ساخت کار دستی با خاک علاقه نشان می دهد.

مقدمات کار (آماده سازی)

با مسئولین مدرسه هماهنگی لازم را انجام داده و فضایی از حیاط را انتخاب کرده

وسایل مورد نیاز: سفره یک بار مصرف ، آب، مقداری خاک رس

نقش معلم

فضای حیاط را بررسی کرده، وسایل دانش آموزان را چک کرده و آن ها را به گروه های سه نفری تقسیم می کنیم.

روش ها :مشاهده، بارش مغزی، پرسش و پاسخ، نمایش فیلم، تحقیق، تشکیل نمایشگاه

نقشه راه (ارائه ی درس)

-       قبل از شروع درس سلام و احوالپرسی کرده، حضور و غیاب نموده و به روحیات دانش آموزان توجه می کنیم، سپس دانش آموزان را گروه بندی می کنیم.

-       جهت ارزشیابی تشخیصی چند پرسش در کلاس مطرح می کنیم تا بتوانیم به پیش دانسته های دانش آموزان پی ببریم.

مثال:

آیا می دانید خاک چگونه بوجود می آید؟

در خاک چه چیزهایی وجود دارد؟

-       مجمسه ای سفالی را به کلاس آورده در مورد آن از دانش آموزان پرسش های متفاوتی می کنیم تا انگیزه ی یادگیری آن ها را افزایش دهیم.

-       دانش آموزان را به حیاط مدرسه برده و گروه بندی می کنیم و مقداری از خاک باغچه را به هر گروهی می دهیم سپس ذرّه بینی در اختیار هر گروه قرار داده و از آن ها می خواهیم هر  آنچه را که در خاک می بینند برای اعضای گروه بگویند و بررسی کنند (جانوران ، ریشه ی گیاهان، سنگ ریزه و ...)

-       برای جلسه ی بعدی چند گروه را مسئول تهیه ی چندین نوع خاک می کنیم (گیاه خاک، خاک رس، ماسه، خاک باغچه)

-       در جلسه ی بعدی که دانش آموزان به کلاس آمدند گروه ها در مورد اینکه خاک ها را از کجا تهیه کرده اند و دارای چه خصوصیاتی هستند برای هم کلاسی های خود صحبت می کنند.

-       با مشاهده ی انواع خاک ها آن ها را با یکدیگر مقایسه کرده و بر اساس تفاوت ها و شباه ت ها طبقه بندی می کنند (بر حسب رنگ، ذرات تشکیل دهنده و .... )

-       چند عدد لیوان از چند نوع خاک که بر حسب ذرات تشکیل دهنده آن ها را از هم جدا کرده ایم تهیه کرده و یک لیوان خاکی با سنگریزه های درشت، یک لیوان خاک با سنگریزه های ریزتر و یک لیوان خاک رس نرم قرار داده و از گروه ها می خواهیم به یک نسبت آب درون آنها بریزند و بررسی کنند که هر لیوان چه مقدار آب در خود نگه می­دارد و در این باب بحث و گفتگو می کنیم. (آزمایش، بارش مغزی)

-       برای جلسه ی آینده معلم پرسشی مطرح می کند مثال: استفاده های مختلف خاک در زندگی

ایجاد زمینه ای می نماید تا دانش آموزان پاسخ پرسش را بیابند و نظر خود را به کلاس اعلام کنند (تحقیق)

-       فیلمی در خاک تهیه کرده و به کلاس می آوریم و در مورد هر قسمت فیلمی که نمایش داده می شود از دانش آموزان پرسش هایی به عمل می آید. (پرسش و پاسخ)

-       دانش آموزان را با مطرح کردن پرسش هایی به درک عمیق عظمت خلقت، قدرت خداوند و خلق هستی و انسان نیز که از خاک به وجود می آید و سرانجام به خاک بر می گردد و هدایت می کنیم.

-       در آخر از کارهای دستی دانش آموزان که با خاک رس شکل هایی ساخته اند نمایشگاهی تهیه کرده و از دانش آموزان دیگر مدرسه دعوت می کنیم به کلاس بیایند و دیدن نمایند.

  نکته ایمنی

به دانش آموزان تذکر می دهیم بعد از بررسی خاک ها و گل بازی حتماً دست های خود را با آب و صابون بشویند.

ارزشیابی

آزمون عملکردی ، پرسش و پاسخ به صورت شفاهی

تکلیف

از دانش آموزان می خواهیم که درباره ی جانوران دیگری که از خاک استفاده می کنند، در مورد زندگی، نوع تغذیه و چگونگی لانه سازی آنها اطلاعاتی بدست آورده و به صورت نقاشی به معلم ارائه دهند.

 

 

 

/ 0 نظر / 372 بازدید