سوال ریاضی

به نام الله          نام و نام خانوادگی: ----------------------------------   سوالات ریاضی     

*احمد 4گل دارد . حسین 3گل بیشتر از او دارد حسین چند گل دارد؟

 

 

*معصومه 6سال دارد و خواهرش ثریّا 2سال از او بزرگتر است سن ثریّا چند سال است؟

 

 

*محمّد 8بادام دارد . برادرش رضا 5 بادام از او کمتر دارد . رضا چند بادام دارد؟

 

 

*درخت سیب خانه ی آزاده 15 سیب داده و مریم 8 تا از سیب ها را چید ه است . چند سیب روی درخت مانده است؟

 

 

*4نفر از دانش آموزان در مسابقه ی قرآن و 3نفر از آن ها در مسابقه ی کتاب خوانی شرکت کردند چند نفر از دانش آموزان در مسابقه ها شرکت نموده اند؟

 

 

به به چه عالی 

/ 0 نظر / 287 بازدید