علوم

«بنام خدا» طـرح درس علـوم تم 9  (زمین خانه ی خاکی ما)           پایه اول هدف کلی: آشنایی فراگیران با خاک اهداف جزئی: 1)  فراگیر خاک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 326 بازدید
دی 93
3 پست
آذر 93
2 پست
دی 92
4 پست